பிறந்தநாளில் மெழுகுவர்த்தி ஊதுவது ஏன்? | Why blow the candle on his birthday?
குழந்தை யில் இருந்து நாம் செய்து வரும் ஒரு பழக்கம். ஆனால், ஏன் செய்கிறோம், எதற்கு செய்கிறோம் என தெரியாது. நாம் இன்று செய்து வரும் பல செயல்கள் அப்படி தான் இருக்கிறது.

முழுவதும் படிக்க...

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'பிறந்தநாளில் மெழுகுவர்த்தி ஊதுவது ஏன்? | Why blow the candle on his birthday?'