திருப்பதி கோவிலில் இருப்ப‍து பெருமாள் கிடையாது! – அதிர வைக்கும் ஆன்மீகத் தகவல்
திருப்பதி கோவிலில் இருப்ப‍து பெருமாள் கிடையாது,  - அதிர்ச்சித் தகவல் திருப்பதி கோவிலில் இருப்ப‍து பெருமாள் கிடையாது,  அங்கிருப்ப‍து முருகக் கடவுகளே! என்பதற்கான ஆதாரங்கள் - அதிர்ச்சித் தகவல் திருப்பதிக்குப் போய் மொட்டைபோட்டுவிட்டு வருகி றாராம், அடங்கப்பா, எந்த பெருமாள் கோவிலிலாவது மொட்டைபோடும் வழ க்கம் உண்டா? *எந்த பெருமாள் வெறும் இரண்டு கைகளோடு இருக் கிறார்? *எந்த பெருமாளுக்கு உலகை ஆண்ட அரசன், நமது முப்பாட்டன் ஈசுவரன் என்ற சைவ (சிவன்) பெயர் உள்ளது? *எந்தப் பெருமாள் கோவில்…

முழுவதும் படிக்க...

மறுமொழிகள்

Who Upvoted this Story

இணைக்கப்பட்ட அடையாள படம் [Attached Photo]

lord-balaji_00108435.jpg

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'திருப்பதி கோவிலில் இருப்ப‍து பெருமாள் கிடையாது! – அதிர வைக்கும் ஆன்மீகத் தகவல்'