சிவா அய்யாதுரை : இமெயிலை கண்டுபிடித்து தமிழர்களுக்கு பெருமை சேர்த்த தமிழர்!
அறிவியல் அறிஞர் சர். சி.வி.ராமன்! கணித மேதை ராமானுஜன்! தன்னம்பிக்கை மேதை அப்துல்கலாம்! இவர்கள் தமிழர்களுக்கு இந்திய முகவரி தந்தவர்கள்! சிவா அய்யாத்துரை தமிழர்களுக்கு உலக முகவரி தந்தவர்! அது மட்டுமல்ல உலகத்து மனிதர்களுக்கெல்லாம் மின் அஞ்சல் முகவரி தந்தவர். தமிழ்நாட்டில் காகிதப்புலிகளைக் கண்டுகளிக்கிறோம். வாய்ச்சொல் வீரர்களுக்கு வாழ்த்துப் பாடுகிறோம். அட்டைக்கத்தி சூரர்களை ஆராதிக்கிறோம். ஆனால் மின்னஞ்சல் தந்த நம் மின்னணு மேதையை அறிந்தவர்கள் எத்தனை பேர்? ஆராதிப்பவர்கள் எத்தனை பேர்? நம் சிவா அய்யாதுரையின் கண்டு …

முழுவதும் படிக்க...

மறுமொழிகள்

Who Upvoted this Story

இணைக்கப்பட்ட அடையாள படம் [Attached Photo]

siva-ayyadurai.jpg

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'சிவா அய்யாதுரை : இமெயிலை கண்டுபிடித்து தமிழர்களுக்கு பெருமை சேர்த்த தமிழர்!'