குரு  ஹாஸ்பிட்டளின்  சிகிச்சைகள் : நவீன மருத்துவத்தில் புற்றுநோய் சிகிச்சை
புற்றுநோய்க்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர் ஆரம்ப நிலையில் வரும் நோயாளிகள் குன்படுதுவதிற்கான (நோய் நீக்கும் சிகிச்சை) சிகிச்சை அளிப்பார் மற்றும் நோயாளிகள் முற்றிய நிலையில் வரும்போது நோயாளியின் தொந்தருவுகளை குறைக்கும் வகையில் (ச்ய்ம்போடோமடிக் ஒப் லைப் ) சிகிச்சை அளிப்பார்.

முழுவதும் படிக்க...

மறுமொழிகள்

Who Upvoted this Story

இணைக்கப்பட்ட அடையாள படம் [Attached Photo]

logo1 (1)1.jpg

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'குரு ஹாஸ்பிட்டளின் சிகிச்சைகள் : நவீன மருத்துவத்தில் புற்றுநோய் சிகிச்சை'