2989 கோடி, 597 அடி உயர சர்தார் படேல் சிலை  தயாரிப்பது சீனா - மேக் இன் இந்தியா
. . கிழக்கு குஜராத்தில், சர்தார் சரோவர் அணையை ஒட்டி - நர்மதா நதியின் குறுக்கே, ஒருமித்த இந்தியாவை உருவாக்கிய இரும்புத் தலைவர் சர்தார் படேல் அவர்களுக்கு - 597 அடி (182 மீட்டர் ) அடி உயரத்தில் ஒரு சிலை அமைப்பது....! மோடிஜியின் கனவுத்திட்டம் - நிறுவப்பட்ட பிறகு, உலகிலேயே மிக உயரமான சிலை என்கிற பெருமையை இந்த படேல் சிலை பெறப்போகிறது. ( அடுத்து இதை விட ஒரு அடி உயரமாக வேறு எந்த…

முழுவதும் படிக்க...

மறுமொழிகள்

Who Upvoted this Story

இணைக்கப்பட்ட அடையாள படம் [Attached Photo]

maker_s-hand-ram-v-sutar-with-his-prototype-of-the-sardar-patel-statue.jpg

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for '2989 கோடி, 597 அடி உயர சர்தார் படேல் சிலை தயாரிப்பது சீனா - மேக் இன் இந்தியா'