ஹைக்கூ - சென்ரிய
இலை குலை தந்தும்
வெட்டினான் வாழையை
திருமணம் !
கண்ணில் தெரிவதில்லை

முழுவதும் படிக்க...

மறுமொழிகள்

Who Upvoted this Story

இணைக்கப்பட்ட அடையாள படம் [Attached Photo]

aalai.jpg

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'ஹைக்கூ - சென்ரிய'