மானிய விலை காஸ் சிலின்டர் ரத்து மத்திய அரசு அதிரடி  ~ காரைக்கால்
ஒரு மனிதன் என்பவன் ஒரு ஓட்டு அவ்வளவு தான் (1 மனித உயிர் =1 ஓட்டு).ஆட்சியாளர்கள் என்று நான் குறிப்பிட்டது அரசியல் தலைவர்களை தான் அரசு அதிகாரிகளை அல்ல.ஆனால் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள "மானிய விலை காஸ் சிலின்டர்கள்  ரத்து" எனக்கே ஆச்சிரியமாக உள்ளது.உண்மையில் இது ஒரு தைரியமான முடிவு தான்.

முழுவதும் படிக்க...

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'மானிய விலை காஸ் சிலின்டர் ரத்து மத்திய அரசு அதிரடி ~ காரைக்கால்'