மரத்தின் பாடம் ! - kavithaigal0510.blogspot.com
இனிய கவிதை உலா-கவிதைகள்-சிறுகதைகள்
மரத்தின் பாடம்-சிறுகதை

”கண் இருட்டிக்கொண்டது, மயக்கம் வருவதுபோல் இருந்த்து. எங்கே விழுந்துவிடுவோமோ” என பயந்து ஒரு மரத்தடியில் ஒதுங்கி படுத்து கொண்டான் வேலன்

முழுவதும் படிக்க...

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'மரத்தின் பாடம் ! - kavithaigal0510.blogspot.com'