மதுவால் சீரழியும் பள்ளி மாணவர்கள்
மதுவிலக்கை அமல் படுத்தியே ஆக வேண்டும் என்று எந்த எதிர் கட்சியும் காரைக்கால் மாவட்டத்தில் குரல் எழுப்பவில்லை.புதுச்சேரியில் தற்பொழுது உள்ள இரு பெரும் கட்சிகளுக்கும் மதுவிலக்கை ஒரு பொருட்டாக கூட எடுத்துக் கொண்டதில்லை.அரசின் இந்த நிலைக்கு காரணமாக சொல்லப்படுவது மாநில வருமானம் ஆனால் அதற்கு இன்னொரு உண்மையான காரணமும் உண்டு தமிழ்நாடு போல் இங்கு மதுக்கடைகளை அரசு எடுத்து நடத்தவில்லை மாறாக மதுக்கடைகள் தனியார் வசம் உள்ளது.அந்த தனியார் யார் என்றால் பெரும்பாலும் அரசியல் தலைவர்களுடன் மிக நெருக்கமாக உள்ளவர்களாகவே  இருப்பார்கள்.வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால்.அரசு நடத்தாத மதுக்கடைகளை அரசியல் நடத்தி வருகிறது.

முழுவதும் படிக்க...

மறுமொழிகள்

Who Upvoted this Story

இணைக்கப்பட்ட அடையாள படம் [Attached Photo]

liquors.jpg

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'மதுவால் சீரழியும் பள்ளி மாணவர்கள் '