பேப்பர்  மூலம் கேன்சர் நோயைக் கண்டறியும் வழி : இந்திய விஞ்ஞானி சாதனை!
தொழில்நுட்பத்தின் மிகப்பெரும் திருப்புமுனையாக எளியமுறை பேப்பர் சோதனை ஒன்றின்மூலம் கேன்சர் நோயைக் கண்டறியும் வழிமுறையை இந்திய வம்சாவளி விஞ்ஞானி ஒருவர் கண்டறிந்துள்ளார்.

முழுவதும் படிக்க...

மறுமொழிகள்

Who Upvoted this Story

இணைக்கப்பட்ட அடையாள படம் [Attached Photo]

http://tamilthoguppu.com/wp-content/uploads/2014/02/paper-test-to-detect-cancer.jpg

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'பேப்பர் மூலம் கேன்சர் நோயைக் கண்டறியும் வழி : இந்திய விஞ்ஞானி சாதனை!'