பாரஸெட்டமோல் மாத்திரையை உட்கொண்டால் ஆஸ்துமா நோய் !        |         imagphoto.blogspot.in
லண்டன்,:சிறிது தலைவலியோ அல்லது காய்ச்சலோ வந்துவிட்டால் போதும் உடனடியாக பாரஸெட்டமோல் மாத்திரையை உட்கொள்ளும் இளைஞர்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சித் தகவல்.

முழுவதும் படிக்க...

மறுமொழிகள்

Who Upvoted this Story

இணைக்கப்பட்ட அடையாள படம் [Attached Photo]

http://3.bp.blogspot.com/-TtVP4yswuYM/VmrwUh58tnI/AAAAAAAADw4/ZsRFdtVcJ2o/s640/sd.jpg

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'பாரஸெட்டமோல் மாத்திரையை உட்கொண்டால் ஆஸ்துமா நோய் ! | imagphoto.blogspot.in'