பாரதியும் நவீன பெண்ணியவாதிகளும் – தடம் மாறாத சுவடுகள்
எமனுலகிலிருந்து மீண்டுவந்த எட்டயபுரத்துப் பாரதியுடன்  அளவளாவிக் கொண்டிருந்தேன் “அருகே பெண்ணியம் பேசுகிறார்களாம் வா போவோம்” உரிமையாய் அழைத்தார் நானோ பெண்ணியமா? ஐயகோ என்றலறிட பாரதி கண்சிவந்து மீசைதுடிக்க கேட்டார் “என் கவிதைகளை ரசிப்பவனா நீ?” ஐயனே!என்ன கேள்வி இது நீயும் கண்ணதாசனும் இல்லை என்றால் கவிதையா? கிலோ என்ன விலை  என்றல்லவா கேட்டிருப்பேன் “பிறகேன் பெண்ணியத்தை தவிர்க்கிறாய்?” உண்மையை புரியவைக்க முயல்வதற்குள் இழுத்துச் செல்லப்பட்டேன் கூட்டத்துக்குபெண்ணியம் வாழ்க ஆணாதிக்கம் ஒழிக கோஷங்கள் எங்கும் முழங்கின பாரதியும் மனதில்…

முழுவதும் படிக்க...

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'பாரதியும் நவீன பெண்ணியவாதிகளும் – தடம் மாறாத சுவடுகள்'