பள்ளியில் நடந்த சில உண்மைகள்
அம்மா அடிப்பதாய்
வகுப்பில் வந்து
அழுவது
வாடிக்கையாகி விட்டது
அந்தச் சிறுமிக்கு ....

அலோ..ஒரு நிமிடம் ..உங்க "கருத்தை சொல்லிட்டு போங்க"

முழுவதும் படிக்க...

மறுமொழிகள்

Who Upvoted this Story

இணைக்கப்பட்ட அடையாள படம் [Attached Photo]

school-student.jpg

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'பள்ளியில் நடந்த சில உண்மைகள்'