பலருடன் உறவு வைத்த பெண்ணை கட்டி வைத்து அடித்த கொடூரம்
பல ஆண்களு டன் உறவு வைத்தி ருந்தார் எனக்கூறி, ஒரு பெண்ணின் முடியை வெட்டி, அவரை மரத்தில் கட்டி வைத்து அடித்த சம்பவம் அதிர்ச்சி யை ஏற்படுத் தியுள்ளது.

முழுவதும் படிக்க...

மறுமொழிகள்

Who Upvoted this Story

இணைக்கப்பட்ட அடையாள படம் [Attached Photo]

http://3.bp.blogspot.com/-Dfx-CWoXRmE/Tw7oV2eYAgI/AAAAAAAAAII/jitwRqVzhBg/w1200-h630-p-nu/_wow0011.jpg

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'பலருடன் உறவு வைத்த பெண்ணை கட்டி வைத்து அடித்த கொடூரம் '