படப்பிடிப்பு நடத்தியபோது இறந்த இயக்குனர்!        |         imagphoto.blogspot.in
மலையாள இளம் இயக்குனர்களில் ஒருவரான சாஜன் குரியன் லடாக் பகுதிகளில் படப்பிடிப்பு நடத்தியபோது இறந்த சம்பவம் மலையாளத் திரையுலகில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

முழுவதும் படிக்க...

மறுமொழிகள்

Who Upvoted this Story

இணைக்கப்பட்ட அடையாள படம் [Attached Photo]

http://3.bp.blogspot.com/-oRnOUwxNFt8/VmGauZYjvhI/AAAAAAAADJA/13_k3NObbR8/s1600/transport.jpg

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'படப்பிடிப்பு நடத்தியபோது இறந்த இயக்குனர்! | imagphoto.blogspot.in'