நெருப்பில் இறங்கி நடப்பது தெய்வச் செயலா? | Walking down the process in the fire deity?
இதற்கான அறிவியல் விளக்கம் என்ன வென்று தெரிந்து கொண்டால், வியப்ப தற்கு ஏது மில்லை, தெய்வச் செயல் என்று ஏமாறவும் தேவை யில்லை,

முழுவதும் படிக்க...

மறுமொழிகள்

Who Upvoted this Story

இணைக்கப்பட்ட அடையாள படம் [Attached Photo]

https://1.bp.blogspot.com/-Xm4bcaxL20M/V-UzZ4xLisI/AAAAAAAAakM/2gmGxBVWTJ0d9b4xNwOR85biRCC6AdL0QCLcB/s640/1b.jpg

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'நெருப்பில் இறங்கி நடப்பது தெய்வச் செயலா? | Walking down the process in the fire deity?'