நூறு நாள் வேலைவாய்ப்புத் திட்டம்
மன்மோகன் அரசு காலத்தில் அனைவருக்கும் வேலை வாய்ப்பு என்ற முடிவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட திட்டம் தான் நூறு நாள் வேலை வாய்ப்புத் திட்டம். கிராமப் பகுதிகளில் உள்ளவர்களின் முன்னேற்றத்திற்காக, வேலை வாய்ப்பு இல்லாதவர்களுக்கு வருடத்தில் நூறு நாட்கள் பணியை வழங்குவதன் மூலம் அவர்களின் வாழ்க்கை சிரமத்தை குறைக்க முடியும் என்ற எண்ணத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இன்றும் தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது.

முழுவதும் படிக்க...

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'நூறு நாள் வேலைவாய்ப்புத் திட்டம்'