2015 ஜனவரியில் நிகழ்ந்த ஆட்சி மாற்றத்தின் பின்னர் “நல்லிணக்கம்” இலங்கையில் அதிகம் பேசப்படும் விடயங்களில் ஒன்றாக மாறிவிட்டது. பாராளுமன்றம், ஊடகங்கள் முதல் சமூக வலைத்தளங்கள் வரை எவையும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. கடந்த இருபத்தாறு மாதங்களில் நல்லிணக்கத்தை நோக்கி இலங்கை எவ்வளவு தூரம் முன்னேறியிருக்கின்றது என்று வினவினால் முன்னேற்றம் ஏதுமில்லை என்றே பதிலளிக்க வேண்டியிருக்கும். காணிகள் விடுவிப்பு, காணாமற்போனோர் அலுவலகம், நிரந்தர தீர்வு என்பவையெல்லாம் அரசின் மீதும் ஒடுக்குமுறைகள் காரணமாக நல்லிணக்கத்தின் மீதும் நம்பிக்கையிழந்திருக்கும் சிறுபான்மை இனங்களின் நம்பிக்கையை…

முழுவதும் படிக்க...

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'நல்லிணக்கம் – தடம் மாறாத சுவடுகள்'