ஜரத்காரு -மஹாபாரத சிறுகதை .
ஜரத்காரு பிரம்மச்சாரியாக உலகம் முழுவதும் சுற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் அப்போது தனது மூதாதையர்களைச் சந்திக்கிறார். அவர்கள் ஜரத்காருவைத்
திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி அறிவுறுத்துகின்றனர். ஜரத்காரு எப்படி மணமகளைத் தேடினார். எப்படி ஜரத்காருவின் திருமணம் நடந்தது. எவ்வளவு நாள் அந்தப் பெண்ணுடன் ஜரத்காரு வாழ்ந்தார். ஆஸ்திகன் பிறப்பு ஆகியவை இக்கதையில் சொல்லப்படுகிறது.

முழுவதும் படிக்க...

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'ஜரத்காரு -மஹாபாரத சிறுகதை . '