சஷ்டி விரதம்
திருமணம் இல்லாமல் ஒருவருக்கு வாழ்க்கை முழுமையடையாது என்பது போல, குழந்தை இல்லாமல் திருமண வாழ்க்கை நிறைவு பெறாது. வாழ்க்கையில் நாம் எதற்கு ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறோம் / எதற்கு சம்பாதிக்கிறோம் என்பதற்கு அர்த்தம் கொடுப்பது குழந்தை தான்.

அந்தக் குழந்தை பெரியவனா/ளாகி பெற்றோரை மதிக்கிறார்களா என்பது போன்ற உள் விசயங்களுக்கு நான் வரவில்லை. அது மிகப்பெரிய விவாதக் களம் மற்றும் அதில் பேச நிறைய இருக்கிறது. சுருக்கமாக ஒரு குழந்தை பெரியவளா/னாகி நடந்து கொள்ளும் முறைக்கு, பெற்றோர் மட்டுமே காரணம் என்பதில் எனக்கு 100 % நம்பிக்கையுண்டு. “ஜீன்” போன்ற சில விதி விலக்குகளுடன்.

எனக்கு இரண்டு குழந்தைக இருக்கிறார்கள் என்றாலும் குழந்தை இல்லாமல் இருப்பவர்களை பார்க்கும் போது அடையும் மனவருத்தம் கொஞ்ச நஞ்சமில்லை. ஏனோ என்னுடைய எதிரிக்கு கூட இந்த நிலை வரக் கூடாது என்று நினைப்பேன். உலகில் எத்தனையோ செல்வங்கள் உங்களிடம் இருந்தாலும் குழந்தைச் செல்வம் என்ற ஒன்று இல்லை என்றால், அதில் உள்ள வருத்தம் அதை அனுபவிப்பவர்களால் மட்டுமே உணரே முடியும்.

முழுவதும் படிக்க...

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'சஷ்டி விரதம்'