கோழி இறைச்சி தேங்காய்ப் பால் குழம்பு
இவற்றில் பல்வகை இனங்கள் இருக்கின்றன. இவை அனைத்தும் உண்ணும் பறவைகளாகும். பலருக்கும் பிடித்தமானது. காட்டுக் கோழியிலிருந்துதான ஏனைய இனங்கள் தோன்றின.

முழுவதும் படிக்க...

மறுமொழிகள்

Who Upvoted this Story

இணைக்கப்பட்ட அடையாள படம் [Attached Photo]

rice-curry1.jpg

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'கோழி இறைச்சி தேங்காய்ப் பால் குழம்பு'