குமார் துப்பறிகிறார் -பேயோன் சிறுகதை.
கொடூரக் கொலைகள். திடுக்கிடும் திருட்டுகள். கருணையற்ற கணவர்கள். சதிகார சகதர்மிணிகள். புல்லுருவிப் புத்திரர்கள். ஆட்கொல்லி ஆயுதங்கள்.
துணிகரத் துப்புகள். தமிழகத்தின் முன்னணி துப்பறியும் நிபுணரான இன்ஸ்பெக்டர் குமாரின் விசித்திர உலகம் இக்கதைகளில் விரிகிறது. அச்சிலும் இந்த வலைத்தளத்திலும் வெளிவராத ஒரு கதை அடங்கியது.

முழுவதும் படிக்க...

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'குமார் துப்பறிகிறார் -பேயோன் சிறுகதை. '