கார்த்தி சிதம்பரத்தின் கவலை
ரொம்பத் தான் கவலை கார்த்தி சிதம்பரத்திற்கு. தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் நசித்துவிட்டதாம். அடைந்துவிட்ட படுதோல்விக்கு தார்மீகப் பொறுப்பேற்று மாநிலத் தலைவர் ஞானதேசிகன் பதவி விலகவேண்டுமாம்.
சரி வரலாறு காணாத தோல்வியை கட்சி சந்தித்தற்குப் பொறுப்பேற்று அன்னை சோனியாவும் இளவரசர் ராகுலும் விலகவேண்டாமா?
கூட்டணிக்கட்சிகள் முதுகில் சவாரி செய்து தொடர்ந்து தந்தை வெற்றி பெற்றுக்கொண்டிருந்த ஒரு தொகுதியில் ஜாமீன் தொகையினை இழந்திருக்கிறாரே தம்பி, அதற்கு அவ்விருவரையும் என்ன செய்வதாம்?
தேர்தலின்போதே ’இளைஞர்களின் எழுச்சி நாயகன்’ கார்த்தியைப் பற்றி எழுதவேண்டுமென்று நினைத்திருந்தோம். நேரம் கிடைக்கவில்லை.

முழுவதும் படிக்க...

மறுமொழிகள்

Who Upvoted this Story

இணைக்கப்பட்ட அடையாள படம் [Attached Photo]

Karti_Chidambaram_1754499f.jpg

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'கார்த்தி சிதம்பரத்தின் கவலை'