கருவறை அற்புதங்கள் – அரிய படங்களுடன் அறியாத தகவல்கள்!
கருவறை... இந்தப்பெயர் இரண்டு இடங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

ஒன்று அம்மாவின் வயிற்றில் கரு உருவாகி வளர்ந்து உயிராய் ஜனிக்கும் இடம்...

மற்றொன்று கோயில்களில் கடவுள்கள் இருக்கும் இடம்...

அதனால்தானோ என்னவோ ‘’தாயிற்ச்சிறந்த கோவிலும் இல்லை...’’ என்று பாடியிருப்பார்கள்போல...!

அப்படிப்பட்ட தாய் உயிரின் வயிற்றிலிருக்கும் கரு உயிர்களை பார்க்கும சந்தர்ப்பம் தரும் அறிய புகைப்படங்கள்தான் இங்கு நாம் காணப்போவது.

முழுவதும் படிக்க...

மறுமொழிகள்

Who Upvoted this Story

இணைக்கப்பட்ட அடையாள படம் [Attached Photo]

Aishwarya.jpg

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'கருவறை அற்புதங்கள் – அரிய படங்களுடன் அறியாத தகவல்கள்!'