கட்டிலை உடைத்துவிடேன் காமம்...
விழித்திரைக்
கிழித்து
இதயம்
கெடுக்குதே
காமம்,
பல
விளக்குகள்
அணைத்து
இருட்டினுள்
அடைக்குதே
காமம்;

முழுவதும் படிக்க...

மறுமொழிகள்

Who Upvoted this Story

இணைக்கப்பட்ட அடையாள படம் [Attached Photo]

kaamam-kaathal.jpg

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'கட்டிலை உடைத்துவிடேன் காமம்...'