என் உயிர் தாயே
தாயே

என்னை கருவில் சுமந்து ஈன்றாய் நீயே
குளிரிலும் பனியிலும் என் உடல்நலத்தை காத்தாய் நீயே
உணவையும் உறக்கத்தையும் கனிவுடன் தந்தாய் நீயே
தீஞ்சொல் பேசும் போது அன்பில் அறைந்தாய் நீயே

பள்ளிக்கு செல்ல மறுத்து அடம் பிடித்த என்னை
பலமுறை அடித்து இழுத்துச் சென்றாய் நீயே
சரியாக கல்லாத என்னை பயிற்றுவித்தாய் நீயே

முழுவதும் படிக்க...

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'என் உயிர் தாயே'