உங்கள் பேஸ்புக்​கை அரசாங்கம் உளவு பார்க்கின்றதா?        |         imagphoto.blogspot.in
அரசாங்கமோ அல்லது அரசு சார்ந்த அமைப்புகளோ உங்களது பேஸ்புக் பக்கத்தை உளவு பார்ப்பதாக தோன்றினால் பேஸ்புக் உடனடியாக உங்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்யும் என பேஸ்புக்கின் தலைமை பாதுகாப்பு அதிகாரி அலெக்ஸ் ஸ்டேமோஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

முழுவதும் படிக்க...

மறுமொழிகள்

Who Upvoted this Story

இணைக்கப்பட்ட அடையாள படம் [Attached Photo]

http://4.bp.blogspot.com/-ncoZ40WLn_U/VmabXpqwGSI/AAAAAAAADdA/6fbLYN1MR3o/s640/sf.jpg

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'உங்கள் பேஸ்புக்​கை அரசாங்கம் உளவு பார்க்கின்றதா? | imagphoto.blogspot.in'