இஸ்லாமிய பள்ளிவாசல் தீப்பிடித்த சம்பவத்திற்கு பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ வருத்தம்..!
கனடா ஒண்டோரியோவின் பீட்டர்பொறோ (Peterborough) பகுதியில் அமைந்துள்ள இஸ்லாமிய பள்ளிவாசல் தீக்கிரையாக்கப்பட்ட சம்பவம்

முழுவதும் படிக்க...

மறுமொழிகள்

Who Upvoted this Story

இணைக்கப்பட்ட அடையாள படம் [Attached Photo]

https://1.bp.blogspot.com/-IW5gkmPUXfo/VvOF3u3TCwI/AAAAAAAALgI/QmM32K40Sn8Kw2piCPLaWXirXarYlNviQ/s1600/2.jpg

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'இஸ்லாமிய பள்ளிவாசல் தீப்பிடித்த சம்பவத்திற்கு பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ வருத்தம்..! '