இவர்தான் நீதிபதி விஆர் கிருஷ்ணய்யர்!
He is Justice Krishna Iyer - An introduction to younger Generation

வயதாகி விட்டது.முதுமையின் காரணமாக பார்வை குன்றிப் போய் இருக்கிறது.நடப்பதற்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது. இருந்தாலும் உதவியாளர்களின் கைகளைப் பிடித்து கொண்டு தினமும் அரை மணிநேரம் நடக்கிறேன். கேட்கும் திறனை வெகுவாக இழந்து விட்டேன். முன்பு மாதிரி எழுத முடியவில்லை. நினைவுகளை மீட்டெடுப்பதில் பெரும் யுத்தமே நடக்கிறது.

A remembrance of Justice VR Krishna Iyer who passed away at his 100th age on Thursday.

முழுவதும் படிக்க...

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'இவர்தான் நீதிபதி விஆர் கிருஷ்ணய்யர்!'