இயக்குநர் K. பாலசந்தர் மரணமும் ‘முற்போக்கு’ ஒப்பாரிகளும்
மதமாற்றத்தைக் கண்டித்துத் தமிழில் வந்த ஒரே படம், ‘கல்யாண அகதிகள்’ அதை எடுத்தவர் இயக்குநர் கே. பாலசந்தர். ‘பெரியார் வழி குஷ்டரோகம் பிடித்தபாதை’ என்று குறியீடாக்கினார்.. ‘தில்லு முல்லு’ படத்தின், ஒரு பாடல் காட்சியில். ‘அச்சமில்லை அச்சமில்லை’ படத்தில் பெரியாரின், கடவுள் மறுப்பு வாசகங்களை மிக இழிவாகக் கண்டித்தவர். இடஒதுக்கீட்டை தொடர்ந்து எதிர்த்தவர் பாலசந்தர். அதன் உச்சம் அவர் இயக்கிய ‘வானமே எல்லை’ . தமிழர்கள் அதிகமாகச் சிங்கள இனவெறியர்களால் படுகொலை செய்யப்பட்ட ஆரம்பத்தில், அதைக் கண்டித்துத்…

முழுவதும் படிக்க...

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'இயக்குநர் K. பாலசந்தர் மரணமும் ‘முற்போக்கு’ ஒப்பாரிகளும்'