இனி ஒரு விதி செய்வோம்...

"தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்லை

எனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம்
என்றான் பாரதி "

ஆம்..! நாம் இப்படிதான் உணவளிக்கின்றோம்.      

வளர வேண்டிய பயிர், இதோ வழித்துக்கொண்டு
இருக்கிறது ,எச்சிலையை .........
வாடிய  பயிரை கண்டபோதெலாம் வாடிய
வள்ளலார் வருவார் என்று ஒதுங்காமல்
நாமும் வள்ளலாரக மாற முயற்சிப்போம்....

வல்லரசாக ஆக ஆவது முக்கியமே ....
வள்ளல் அரசாகவும் மாற்றுவோம்.....
இனி ஒரு விதி செய்வோம்.......                                   

முழுவதும் படிக்க...

மறுமொழிகள்

Who Upvoted this Story

இணைக்கப்பட்ட அடையாள படம் [Attached Photo]

waste food.png

Backlinks Speed test Responsive test Get pagesize Page rank Google SERP Position All tools

SEO report for 'இனி ஒரு விதி செய்வோம்...'